Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 del 20 al 24 de desembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

20 de desembre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/3708/2021, de 14 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2022. RESOLUCIÓ EMT/3708/2021, de 14 de desembre, per la qual es publiquen l (gencat.cat) 

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA RESOLUCIÓ

EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS). RESOLUCIÓ EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística de conciliacions laborals. Dades de novembre de 2021. Estadística de conciliacions laborals. Novembre de 2021 (gencat.cat)

21 de desembre

JEFATURA DEL ESTADO

Ingreso mínimo vital

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. Disposición 21007 del BOE núm. 304 de 2021

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística de vagues i tancaments patronals. Setembre de 2021. Estadística de Vagues. Setembre de 2021 (gencat.cat)

Altra informació d’interès empresarial:

Informe mensual Caixabank. Perspectives 2022. informemensual-2112-ca.pdf (caixabankresearch.com) 

Dimensió de la pime industrial manufacturera de Catalunya 2001-2019. informes_10_2021_dimensio.pime_.industrial_2.pdf (pimec.org) 

Banco de España. Enquesta a les empreses espanyoles sobre l'evolució de la seva activitat novembre de 2021. Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad: noviembre de 2021. Notas Económicas. Boletín Económico 4/2021. (bde.es) 

Diputació de Barcelona. Informe Econòmic Local de la província de Barcelona 2021. Informe econòmic local 2021. Província de Barcelona (diba.cat)

23 de desembre

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català. DECRET LLEI 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinq (gencat.cat)

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA RESOLUCIÓ ACC/3764/2021, de 17 de desembre, per la qual es convoquen les subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022 RESOLUCIÓ ACC/3764/2021, de 17 de desembre, per la qual es convoquen l (gencat.cat) 

DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/210/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de salut de Catalunya 2021-2025. ACORD GOV/210/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de sal (gencat.cat)