Inversions en sostenibilitat, oportunitat de negoci

La preocupació creixent pel medi ambient fa que les empreses inverteixin més per reduïr la seva petjada ambiental

La consultora internacional Ernst & Young publicava fa uns dies en motiu de la cimera Rio + 20 un interessant estudi sobre el futur de les inversions en sostenibilitat.

Tot i el moment econòmic en el que ens trobem, de les empreses que van formar part de l’estudi, 9 de cada 10 asseguren que tant durant el segon semestre d’aquest 2012, com el proper any 2013 mantindran o augmentaran les inversions relacionades amb la sostenibilitat.

D’aquestes empreses, més de la meitat veuen aquestes inversions com una gran oportunitat per al seu negoci. L’informe constata com les empreses s’han donat compte que alguns dels aspectes relacionats amb la sostenibilitat poden causar un impacte tant en la seva àrea financera com en algunes de les seves àrees de negoci.

Aquesta preocupació és creixent en les companyies que treballen a nivell internacional. Elles són qui estan prenent decisions per poder anticipar-se a una futura reducció de l’accés a certes matèries primeres, i a bona part dels recursos naturals.

2 de cada 3 empreses expliquen com els accionistes cada cop pregunten i volen més informació sobre els riscs que tenen les companyies relacionats amb el seu potencial impacte ambiental.

L’informe parla també de les principals tendències que adopten les empreses en matèria de sostenibilitat. En primer lloc trobem com un 74% de les empreses indiquen que el seu principal objectiu és reduir costos, a la vegada que 2 de cada 3 expliquen com els accionistes cada cop pregunten i volen més informació sobre els riscs que tenen les empreses relacionats amb el seu potencial impacte ambiental.

Les empreses també parlen de la transparència i els treballs que estan realitzant per integrar la sostenibilitat en els seus informes de gestió. Trobem també empreses que parlen de les grans oportunitats que els projectes sostenibles els poden generar. Segons enquestes realitzades a diferents directors financers, trobem com un 80% d’aquests indiquen que iniciatives relacionades amb la inversió en sostenibilitat els poden aportar noves oportunitats de negoci.

L’informe també indica com un 76% de les grans empreses publiquen informes periòdics sobre la seva petjada de CO2, i comença a haver-hi una tendència en fer públic també l’ús de l’aigua.

Marc Fernández, ambientòleg