Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 27 de setembre a l'1 d'octubre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

 
27 de setembre 

Perspectives econòmiques de l'OCDE.  OECD Economic Outlook

Estimacions conjuntes de l'OMS i l'OIT sobre malalties i lesions en el lloc de treball 2000-2016.  wcms_819788.pdf (ilo.org)

El teletreball després de la COVID-19.  Presentación de PowerPoint (pimec.org)

Departament d’Empresa i Treball

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ EMT/2861/2021, de 14 de setembre, per la qual es modifica el termini d'execució de la subvenció prevista a la Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP). RESOLUCIÓ EMT/2861/2021, de 14 de setembre, per la qual es modifica el (gencat.cat)

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras 2021, segona convocatòria. ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de pl (gencat.cat)

28 de setembre 

Anuari regional de l'Eurostat. Edició 2021.  Eurostat regional yearbook 2021 - fit page (europa.eu)

La desconnexió digital, un dret laboral imprescindible per a la salut.  n9-la-desconexio-digital.pdf (upf.edu)

Departament d’Empresa i Treball

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ EMT/2865/2021, de 8 de setembre, per la qual s'amplia l'import màxim convocat previst a la Resolució TSF/3458/2020, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (SOC – Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys). RESOLUCIÓ EMT/2865/2021, de 8 de setembre, per la qual s'amplia l'impo (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/2870/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats. RESOLUCIÓ EMT/2870/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística de vagues i tancaments patronals. Dades juny 2021. Estadística de vagues i tancament patronals. Juny de 2016 (gencat.cat)

Estadística de conciliacions. Dades agost 2021. Estadística de conciliacions. Agost de 2021 (gencat.cat)

Actualització de subvencions i ajudes en el Marc Next Generation. Document resum

29 de setembre 

Jefatura del Estado

Estatuto de los Trabajadores

Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. Disposición 15767 del BOE núm. 233 de 2021

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. Disposición 15767 del BOE núm. 233 de 2021 

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Salario mínimo interprofesional

Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021. Disposición 15770 del BOE núm. 233 de 2021

Sistema Nacional de Empleo

Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. Disposición 15771 del BOE núm. 233 de 202

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística d'ofertes de llocs de treball. Dades d'agost de 2021. Estadística d’ofertes de llocs de treball. Agost de 2021 (gencat.cat)

Institut Català d’Energia

Autoconsum fotovoltaic a Catalunya. Situació a juny 2021 Autoconsum fotovoltaic a Catalunya. Juny 2021 (gencat.cat)

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 15860 del BOE núm. 234 de 2021

 30 de setembre 

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/2921/2021, de 29 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2921/2021, de 29 de setembre, per la qual es prorroguen (gencat.cat)

Departament d’Empresa i Treball

ORDRE EMT/183/2021, de 27 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat (SOC – MOBILICAT). ORDRE EMT/183/2021, de 27 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/1 (gencat.cat)

ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE. ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre, per la qual s'estableixen les b (gencat.cat)

ORDRE EMT/185/2021, de 27 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - ajuts agrària). ORDRE EMT/185/2021, de 27 de setembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

ORDRE EMT/187/2021, de 27 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'Espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació. ORDRE EMT/187/2021, de 27 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/2 (gencat.cat)

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

RESOLUCIÓ EMT/2891/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives. RESOLUCIÓ EMT/2891/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat).

30 de setembre 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Institut Català d’Energia

RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III). RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística d'accidents de treball. Dades d'agost de 2021. Estadística d'accidents de treball. Agost de 2021 (gencat.cat)

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (ref. BDNS 585676). Resolució i Bases