Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 4 al 8 d'octubre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

4 d'octubre

XII baròmetre de persones autònomes. CONVOCATORIA DE PRENSA (ata.es) 

Informe sobre ocupabilitat i formació professional. NdP La oferta de empleo se incrementa un 15,8% en el último año, el aumento más marcado de la década (adeccoinstitute.es) 

Remodelant la productivitat. Canvis en els espais de treball després de la COVID-19. reshaping_productivity_v2.pdf (zirca.in)

Instrucció  que regularà l'aplicació del RD Llei 18/2021, de pròrroga dels ERTOs. Adjuntem Instrucció 1/2021.

Observatori del Treball i Model Productiu

Nota d’atur registrat. Nota Atur Registrat. Setembre 2021 (gencat.cat)

Nota de contractació laboral. Nota contractació laboral. Setembre 2021 (gencat.cat)

Departament d’Empresa i Treball

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

RESOLUCIÓ EMT/2947/2021, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per actuacions d'internacionalització digital. RESOLUCIÓ EMT/2947/2021, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les (gencat.cat)

Foment Agenda Tech & Digital 2021_Agenda-tech-OCTUBRE_FomentUp.pdf

Recull de normativa pel que fa a les restriccions i mesures COVID-19 que afecten a hotels i restaurants. Consulta el recull

5 d'octubre

Observatori del Treball i Model Productiu

Atur per comarques i municipis. Dades setembre 2021. Atur per comarques i municipis. Setembre de 2021 (gencat.cat)  Aquesta la pots enviar en la propera newsletter a socis ACEB, HiT, Agroturisme i Pol Valldan.

Nota d’afiliació a la seguretat social. Nota Afiliació. Setembre 2021 (gencat.cat)

Afiliació a la Seguretat Social per comunitats autònomes. Taules afiliació. Setembre 2021 (gencat.cat)

Fluxos de l’atur registrat. Fluxos de l'atur registrat. Setembre de 2021 (gencat.cat)

6 d'octubre

Recull informatiu actualitzat sobre els ajuts i subvencions en el marc del programa Next Generation. Consulta el recull

Obligatorietat de realitzar factura digital. Document resum

Remodelant la productivitat. Canvis en els espais de treball després de la COVID-19. reshaping_productivity_v2.pdf (zirca.in)

Invertir en ocupació i protecció social per a l'erradicació de la pobresa i una recuperació sostenible. sg_policy_brief_on_jobs_and_social_protection_sept_2021.pdf (un.org)

Reducció de la contaminació de l'aire urbà a través de limitacions de mobilitat i teletreball.  A take-home message from COVID-19 on urban air pollution reduction through mobility limitations and teleworking | npj Urban Sustainability (nature.com)

Col·lecció fractures socials.  8017081e-1177-289d-e302-4f87a9070317 (observatoriosociallacaixa.org)

Documentació d’Innovació - octubre. Informe

Informe mensual de comercio exterior. Informe

Panorama General CEOE. Informe

Mercado laboral y negociación colectiva. Informe

Panorama econòmic CEOE. Informe

Informe mensual de comerç exterior a Catalunya. Informe

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 16230 del BOE núm. 239 de 2021

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ayudas

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 16233 del BOE núm. 239 de 2021 ídem a l’anterior.

Departament de la Presidència

DECRET LLEI 21/2021, de 5 d'octubre, pel qual es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals. DECRET LLEI 21/2021, de 5 d'octubre, pel qual es crea el Fons extraor (gencat.cat)

7 d'octubre

Departament d’Empresa i Treball

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

RESOLUCIÓ EMT/2962/2021, de 29 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci. RESOLUCIÓ EMT/2962/2021, de 29 de setembre, per la qual s'aproven les (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/2959/2021, de 29 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació d’assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ per al període 2019-2022. RESOLUCIÓ EMT/2959/2021, de 29 de setembre, per la qual es modifica l (gencat.cat)

8 d'octubre

Pròrroga de les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Resolució SLT/3035/2021, de 6 d’octubre ,  Decret Llei d'4 d'agost i Circular CONFECAT

Informació resum de la prorroga dels ERTOs.  Consulta l'informe