Préstecs per empreses del sector industrial

Préstecs destinats a la innovació i per a inversions necessàries per dur a terme l'activitat industrial

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha obert la convocatòria d’ajuts financers a la inversió industrial a través de la concessió de préstecs a llarg termini que es concediran a través de dos línies d’actuació: actuacions de creació, ampliació i/o trasllat d’establiment industrials i l'execució dels plans de millora de la competitivitat de les empreses industrials

A qui s'adreça:

  • Empreses de sectors industrials en innovació per millorar la competitivitat.
  • Finançament d'actius necessaris per a portar a terme l’activitat: Obra Civil, Edificació, Aparells i equips de producció, Enginyeria de processos de producció).

Condicions:

  • Inversió mínima 75.000 €
  • Concessió màxima -via préstecs- d’un del 70% del import de la inversió
  • 3 anys de carència de capital + 7 anys de pagament de capital = 10 anys de termini màxim dels préstecs
  • Aval del 10% sobre la quantitat sol•licitada (70% del import de la inversió) –via Caixa de Dipòsit de l’Estat-
  • L’aval és la única garantia que es demana sobre l’operació
  • Interès fix que dependrà de la viabilitat de l’empresa. El tipus estarà situat entre el 3,1% i el 4,5%
  • Les inversions que es poden incloure, son aquelles que s’han iniciat a partir de l’1 de gener de 2014, i la seva execució màxima és el 30 de juny de 2015. S’acceptarà una pròrroga de 6 mesos fins 31 de desembre de 2015, condicionada a la seva justificació.

avals

Terminis:
Finalització del termini de presentació de la sol•licitud el 24 de juny de 2014
A mitjans de setembre es comunicaran els projectes aprovats, al novembre de 2014 es farà el pagament del finançament concedit.