Programa de Cupons a la Internacionalització

Les empreses tenen fins a 5.000 euros per a contractar serveis d'internacionalització

Els Cupons a la Internacionalització són ajuts a l’empresa que vol posar en marxa projectes d’iniciació a l’exportació. Aquest programa d’ajuts està dirigit a empreses que encara no exportin o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació.

El cost subvencionable màxim per empresa/any és de 5.000 euros i l'ajut d’ACCIÓ és del 80% de l'import. Les empreses poden demanar més d’un cupó, sempre i quan l’import total dels costos dels serveis sol·licitats no sobrepassi els 5.000 euros.

Els cupons serveixen per contractar els serveis professionals d’experts en exportació oferts per proveïdors acreditats per ACCIÓ, com els que es detallen a continuació:

- Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa
- Desenvolupament del Pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció del canal de distribució, llistat de potencials clients
- Disseny del web per a mercats internacionals
- Posicionament del web als mercats internacionals
- Posicionament internacional a xarxes socials
- Subcontractació d’un Export Manager
- Gestió de concursos i de licitacions internacionals
- Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals
- Acompanyament i assessorament en la participació a fires internacionals

Els Cupons a la Internacionalització es poden sol·licitar fins al 30 de novembre del 2017 o fins a exhaurir pressupost.

Per a més informació: Convocatòria 2017 Cupons Internacionalització